Team DS

Společnost, firmu, nedělá zápis v obchodním rejstříku – ale lidé. Věříme ve vzájemnou inspiraci, věříme, že skrze rozpory a diskuse vznikají nové věci. Kdyby to šlo, řekli bychom: „My nejsme firma, my jsme místo, kde sny a představy různých lidí dostávají reálnou podobu a přinášejí užitek druhým“.

PETR VYHNÁLEK

Petr se specializuje především na vývoj nových programů, integrování technologií a inovativních postupů do vzdělávání. Je certifikovaným trenérem Apple pro nasazování mobilních technologií ve firemním prostředí.

Vystudoval ČVUT v Praze a Institut výtvarné fotografie. Pracoval a hrál v divadle Y, má zkušenosti s vedením marketingového oddělení telekomunikační společnosti, s prací v reklamní agentuře, tři roky zastával pozici výkonného ředitele akciové společnosti. Jako fotograf publikoval v několika knihách a kalendářích. Lektorské činnosti se věnuje od roku 1993. Je certifikovaným fasilitátorem společnosti Eagle’s Flight, Lockwood Leadership, VIA International, programu „Six Sigma“, DOOR Training International, Dale Carnegie, Business Constellations a  PB Castrol.

Má mnohaleté zkušenosti s přípravou a vedením konferencí, roadshow, výjezdních setkání malých i velkých týmů a prezentací. Zaměřuje se na oblasti komunikace, strategie, kreativity a práce s lidmi. Studuje technologie, jejich dopady na dnešní business a vztahy. Téma kreativity, inovací a technologií řeší s klienty formou konzultací, návrhářů konkrétních projektů nebo motivačních přednášek.
Vratislav Čermák

Od roku 1999 se pohybuje především v oblasti projektového řízení. Pracoval v malých výkonných firmách i v mezinárodní telekomunikační společnosti T-Mobile. Má mezinárodní certifikaci PMI, řídil rozsáhlé mezinárodní projekty, školil týmy projektových manažerů, byl zodpovědný za projektový management a vedl týmy projektových manažerů. Projektové řízení ho naučilo nejen efektivně hospodařit s časem lidí ve svém projektovém týmu, ale především efektivně řídit čas svůj. Naučil se jak poznat, co je a co není důležité, a jak smysluplné věci efektivně dokončovat.

Investoval svůj čas do zkoumání a vyzkoušení různých principů osobní produktivity, time managementu i psychologie fungování lidské mysli. Vyzkoušel řady přístupů a pomáhá lidem okolo sebe s nastavením vhodného způsobu fungování. Napsal e-book o krocení časožroutů, který poskytuje praktické tipy jak dělat běžné věci trochu jinak a ušetřit tím až jeden den týdně. Je certifikovaným konzultantem Evernote a trénuje principy bezpapírového života a digitálního přístupu. Svými tréninky posouvá lidi ke smysluplnému přístupu k životu, a to prostřednictvím vědomého využití času a s pomocí jednoduchých technologií.
Karin Takáčová

Karin vyštudovala Prírodovedeckú fakultu UK, odbor biochémia a  v  roku 2017 ukončila štúdium na Slovenskej zdravotníckej univerzite odbor verejné zdravotníctvo.

Má 25 rokov skúseností vo farmaceutickom priemysle. Pôsobila vo vrcholovom manažmente spoločností Roche a  Sanofi. Počas obdobia vo farmaceutickom priemysle prešla od pozície medicínskeho reprezentanta, cez produktového a sales manažéra, business unit manažéra až na pozíciu riaditeľky market access a public affairs pre Slovensko.

Vedie svojich podriadených k tomu, aby jasne formulovaii svoje požiadavky a vecne prezentovali výsledky so zameraním na podstatu. V priebehu mentoringu sa sústredí predovšetkým na to, aby sa jej zverený človek naučil podávať spätnú väzbu svojim podriadeným i  nadriadeným vhodnou formou. Karin má rada prácu s ľuďmi. Vďaka analýze osobnosti je mentoringový program šitý na mieru. Teší ju, keď ľudia pod jej vedením rastú a stávajú sa prirodzenou autoritou a inšpiráciou pre svoje okolie.

Jej životným krédom je " kde sú ľudia, tam je cesta “. Je nadšený hľadač príležitostí a riešení.

Dohovorí sa anglicky, slovensky a česky. K  jej koníčkom patrí šport (behá, chodí po horách a lyžuje) a cestovanie. Rada maľuje a varí.
Petra Bakajsová

Petra je ředitelkou Základní školy Livingston (www.zslivingston.cz), která se zaměřuje na výuku dětí za použití moderních metod a technologií. Zaměřuje se na výuku a učení se cizích jazyků s pomocí technologie a zážitkové výuky. V současné době realizuje ve spolupráci s NIDV sérii seminářů na toto téma pro učitele z celé ČR. Jako konzultantka vystupuje na konferencích a v televizních pořadech.

Je Apple Distinguished Educator, členkou prestižní komunity vzdělavatelů z celého světa, které spojuje snaha dosahovat pomocí technologie lepších studijních výsledků. V roli Apple Professional Development Trainer spolupracuje na školení učitelů v používání iPadu ve výuce se společností iStyle. Vyučovala na SŠ cestovního ruchu ARCUS. Je autorkou řady vzdělávacích programů a koordinátorkou zážitkových workshopů pro výuku jazyků. Vystudovala Karlovu univerzitu v Praze. Mluví anglicky, německy, francouzsky a bulharsky. Vášnivě ráda řídí.
Jaroslav Jandura

Jaroslav je obchodník a manažer a tomuto svému poslání se věnuje posledních 20 let. Spoluzakládal a několik let vedl Družstevní záložnu Unibon, jako prokurista řídil tréningovou společnost Team Technologies, jako jeden ze společníků převáděl výrobní společnost Kapatex na obchodní firmu a současné době působí jako krizový manažer odpovědný za reorganizaci chemického koncernu. Je přesvědčený, že pro jeho práci je nejdůležitější naslouchat a podporovat samostatnost, odpovědnost a kreativitu svých kolegů. Svým přístupem nastavuje komplikované systémy fungování společností a skupin lidí tak, aby byly životaschopné. K TDS se přidal protože věří v potenciál a příležitosti, které před tímto projektem stojí a chce je osobně zrealizovat.

Vytvořil vlastní systém pro plánováni a organizaci času „Diary“, Založil „Univerzitu sdílení Kapatex“, kterou prošly desítky obchodníků, ze stovek přijímacích hovorů, které osobně vedl, sesbíral postřehy a vydal je v knize „Jak ZÍSKAT Práci“. Rád hraje na kytaru, sportuje a objevuje nové věci.
Jakub Zindulka

Vystudoval divadelní fakultu Akademie múzických umění v Praze, obor činoherní herectví. Jako herec pracuje v Divadle J. K. Tyla v Plzni a v Divadle v Řeznické v Praze. Je ředitelem Divadla Dialog v Plzni. Věnuje se divadelní a filmové režii, píše scénáře a divadelní hry, je také autorem knihy veršů pro děti Moje malá ZOO. Spolupracuje s rozhlasem, filmem a televizí.

Filmografie: Princezna ze mlejna I, Princezna ze mlejna II, Největší z pierotů, Lidice, Hořící keř, Sedmero krkavců, Pohádka z větrného mlýna, Bídníci, Školní výlet, Ordinace v růžové zahradě, Vyprávěj, Reportérka atd. V současné době se podílí na natáčení seriálu Četníci z Luhačovic.

Režie: Z louže pod okap (Fanny agentura), Manželský čtyřúhelník (Fanny agentura), Vražedný pátek (Divadlo v Řeznické), TATTOO (Divadlo v Celetné), Ženitba, Na dotek, Norway.today, Věc Makropulos, Věrně nevěrní, Detektor lži, Tři sestry (vše Divadlo Dialog).
Jakub Vyhnálek +
Štěpán Kesner

Jsou studenti těsně po maturitě, nyní na VŠ. Říkáme jim „naše zetka“. Jsou pro nás konzultanty s nezaměnitelným pohledem nastupující generace, kterou se snažíme propojit s těmi, kdo již mají nějaké zkušenosti za sebou. A věřte nám, někdy je to výzva…
TEAM Digital Solutions s.r.o.
Prvního pluku 320/17
186 00 — Praha 8
info@teamds.cz
IČ 04394399
DIČ CZ04394399