Technika mluveného projevu a storytelling

Vedle veškeré technologie zde máme dva semináře, které jsou naprosto bez techniky. Vede je Jakub Zindulka, herec, režisér a scénárista. Všimli jsme si jeho práce s herci a neherci při natáčení výukových videí. Proto jsme jej přesvědčili, aby tyto dva semináře připravil.

STORYTELLING
Informací kolem nás je mnoho. Určitě více než jsme schopni zpracovat. Přesto si některé zapamatujeme. Jak je to možné? S největší pravděpodobností to bude tím, že se staly součástí příběhu, který nás oslovil. Náš mozek totiž neumí pracovat se samostatnými informacemi. Dává si je do souvislostí, kontextu — chcete-li do příběhů. Pokud vyšleme informace osamoceně, musíme čekat, jaký příběh si k nim mozek našich posluchačů vytvoří — a jak je pochopí.

Cíle
1. Jak funguje „magie“ příběhu a proč si příběh pamatujeme
2. Jak řídit proces pamatování si a pochopení klíčových sdělení
3. Jak si vytvořit vlastní příběh z libovolných informací
4. Ja jak jím ovlivňovat ostatní

TECHNIKA MLUVENÉHO PROJEVU
Schopnost mluvit, hůře či lépe, má každý člověk. Zvláště pokud si povídá s kamarádem či kamarádkou u kávy či nad žejdlíkem piva. Problém začíná ve chvíli, kdy potřebujeme něco říci většímu či menšímu auditoriu a záleží nám na tom, aby naše sdělení bylo pochopeno v celé své šíři. V takovém případě se stává ledabylá mluva, nedostatečná slyšitelnost, špatná práce s akcenty, dynamikou, rytmem a se strukturou sdělení vážnou překážkou. Technika mluveného projevu je základním řemeslným předpokladem pro to, aby náš projev byl sdělný a pochopitelný.

Cíle
1. Co se to vlastně v našem těle děje, když mluvíme
2. Jak posilovat dech a mluvidla
3. Srozumitelnost našeho projevu
4. Práce s intonací a barvou hlasu
5. Jak podpořit svá slova správnými gesty
6. Jak pracovat s trémou