9 a 1/2 týdne

Vystoupit před ostatními, působit přesvědčivě, zvládnout technologie, zaujmout a ovlivnit účastníky, ale především dosáhnout předem plánované akce — takto si představujeme umění prezentace. Toto vše se nedá naučit na jednom workshopu a s jedním lektorem. Proto jsme připravili tento kombinovaný program, který zahrnuje 10 x 3 hodiny v týdenní periodě. Účastníci procházejí jednotlivými složkami „prezentace“ pod vedením odborníků na danou oblast a připravují se na svou reálnou prezentaci, kde zúročí to, co se během dvou měsíců naučili.

Jednotlivá témata
1. Základní principy prezentace — co funguje a proč
2. Téma vs cílová skupina
3. Storytelling
4. Práce s publikem
5. Technika jako pomocník
6. Pohyb a hlasový projev