Se mnou se domluvíte

Jiné názory, rozdílné úhly pohledu a odlišné zkušenosti jsou často zdrojem napětí v komunikaci a ve vztazích. Naučíme vás s těmito emocionálními projevy pracovat a předcházet jim. Série workshopů: Komunikace jako nástroj, Jak na slona I. a Jak na slona II. je postavená na videoukázkách a komiksech. K učení se dochází právě v rámci těchto diskusí, při obhajování názorů, postojů a pohledů účastníků. Rolí lektora je tyto myšlenky třídit a rámovat. Pracujeme s jednoduchým principem „lidé rádi radí jiným lidem.“

Semináře jsou doplněné o zábavné eLearningy postavené na videoukázkách hraných herci. Vyrobili jsme je ve spolupráci se společností learn2grow www.learn2grow.cz. Napište si o demo přístup.

I. KOMUNIKACE JAKO NÁSTROJ
Program je postaven na sérii videí — na příbězích, ve kterých se účastníci mohou identifikovat s jejich hrdiny a společně tak řešit vzniklé situace. Lektor je zde v roli průvodce, „popichovače“ a mentora, jež nabízí různé pohledy na dané situace — rozvíjí je a klade otázky, které nutí účastníky přemýšlet a definovat vlastní postoje.

Cíle:
1. Jak je to s komunikací mezi lidmi, jaké jsou základní parametry, které ji ovlivňují
2. Možné přístupy ke komunikaci
3. Jak bezpečně a srozumitelně formulovat, o co mi jde
4. Jak se chytře ptát
5. Jak ověřit své pochopení a zamezit tak nedorozumění
6. Jak vytvořit bezpečné a konstruktivní prostředí pro komunikaci

II. JAK NA SLONA I. — EMOCE V KOMUNIKACI
Na začátku je úvaha: co je to konflikt? Je to spor nebo rozpor? Kde se berou emoce, které přinášejí do rozporů spory? Rozpory jsou něčím, co je standardní součástí našeho života a každodenní komunikace, protože každý máme zkrátka jiné názory. Zajímá nás ale, kdy jsou ve hře emoce toho druhu, které nejsou konstruktivní a které dokáží nadělat spousty škod ve vztazích, a nevedou přitom k řešení, ale jen ke ztrátě času.

Ambicí našeho programu je ukázat, na srozumitelných analogiích a příkladech, podstatu vzniku konfliktu, to, jak na něj reagovat, jak zvládnout sebe sama a jak — ve výsledku — najít cestu jak ze sporu udělat zpět rozpor, který lze řešit.

Cíle:
1. Mechanismus vzniku emocí a jak mu předcházet
2. Nástroje pro zvládání emocí vlastních
3. Nástroje a postupy pro zvládání emocí druhých
4. Jak pracovat s interpretacemi a jak druhou stranu zapojit do aktivního hledání řešení
5. Nástroje, pomocí kterých lze preventivně zabránit konfliktním situacím
6. Jak implementovat výše uvedené do každodenního pracovního i soukromého života


III. JAK NA SLONA II. — DOSAHOVÁNÍ DOHODNUTÉHO A ZPĚTNÁ VAZBA
Zvládání emocí v průběhu rozhovoru je důležitá dovednost pro udržení konstruktivnosti rozhovoru ve vypjatých situacích. Otázkou je jak postupovat, když začne druhá strana zneužívat ochoty hledat řešení a rozhovor se začne točit v kruhu. Jak řešit situace, kdy bylo něco prokazatelně domluveno, není to „naplněno“ a druhá strana předkládá stále nové a nové argumenty, které znějí jako výmluvy?

Pak přicházejí na řadu „konfrontace“, které mají dva cíle — dosáhnout řešení a současně udržet vztah.

Cíle:
1. Jaké jsou příčiny a důsledky nezdařile vedených konfrontačních rozhovorů
2. Jak jasně deklarovat svůj postoj a jaké techniky použít
3. Jak vést druhé k odpovědnosti způsobem, který problémy řeší a nevytváří nové emoce
4. Jak poskytovat zpětnou vazbu tak, aby vedla k požadované změně chování / jednání
5. Jaký druh zpětné vazby použít podle situace a očekávaného výsledku