inoBOX

Svět, ve kterém žijeme, nás – téměř všechny a bez výjimky – sešněroval do úhledných a jasně ohraničených útvarů, které jsou štosovatelné, pasují k sobě – a jsou tedy dobře předvídatelné.

Tato realita, která se hodí do masově orientovaného života, a díky níž jsme schopni organizovat život měst, výrobu v továrnách, logistiku zásobování a dopravu (a tak dále a tak dále) – tato realita je v rozporu s hledáním nových řešení, snižováním nákladů a kombinováním nových postupů.

Jde o zvláštní paradox – očekáváme, že věci budou předvídatelné, a současně chceme být hýčkáni a překvapováni novými řešeními. Do tohoto kontrastu se často dostávají právě vedoucí pracovníci – na jedné straně jsou pravidla a normy, na druhé straně očekávání neotřelých postupů.

Slovo "inovace" je dnes jedním z nejfrekventovanějších slov v každé společnosti. Je to reakce na dobu, ve které žijeme. Dobu, kdy se díky masivnímu nástupu technologií mění pravidla podnikání a komunikace – a tím i chování a zvyky zákazníků.

Společnosti zcela pochopitelně a správně hledají zdroje uvnitř, u svých zaměstnanců, kteří jsou v každodenním kontaktu s firemními procesy i se zákazníky, a mají tak možnost vidět příležitosti pro změny, úpravy a korekce. Otázkou zůstává, jak je aktivně a smysluplně do procesu inovací zapojit – nebo jinými slovy, jak ve společnosti vytvořit produktivní inovační prostředí.

inoBOX je jednoduchý, ale funkční nástroj, s jehož pomocí zavedete proces inovací do každodenního pracovního života vaší společnosti.

TEAM Digital Solutions s.r.o.
Prvního pluku 320/17
186 00 — Praha 8
info@teamds.cz
IČ 04394399
DIČ CZ04394399