BOOKS

Nástup tabletů s sebou přinesl i snahu přenést do nich tištěné dokumenty. Bohužel, většinou to končí tak, že se původní text převede do PDF, přidají se k němu fotografie, a videa s tím, že je elektronická kniha hotová. Takto to ale nefunguje.

Na konkrétním příkladu ze společnosti ČEZ doložit, že existuje jiná, výrazně efektivnější cesta.

Převádění stávajících knih a manuálů do elektronické podoby je typickým příkladem pro vysvětlení modelu SAMR,
který popisuje nasazení nových technologií do již existujících postupů a procesů.

S – Substitution (nahrazení)
A – Augmentation (rozšíření)
M – Modification (modifikace, úprava)
R – Redefinition (redefinice, vytvoření něčeho úplně nového)

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9b5yvgKQdqE
https://www.youtube.com/watch?v=SC5ARwUkVQg

Pokud knihu jen převedeme do PDF, jedná se o substituci. Nahradíme papír obrazovkou. Ano, je to funkční, ale pro uživatele, který byl zvyklý na práci s papírem, tužkou a fixem, je to spíše omezení.

Přidejme (rozšíření) tedy do knihy videa a fotografie, které ale nebudou statické, bude možné je zvětšovat a listovat v nich. A umožněme lidem označovat text a vpisovat do něj poznámky. Máme rozšíření. Kniha bude zábavnější, barevnější, ale stále budeme narážet na odpor uživatelů, kteří v ní uvidí jen „barevnější“ papírový manuál.

Tak knihu ještě více modifikujme a přidejme nějaké interaktivní prvky. Do knížky přidáme testíky, vyplňovačky, skládanky. Tím uděláme knihu ještě zábavnější a hravější. Je otázkou, do jaké míry tyto testíky podpoří vlastní vzdělávání a potřebný přenos informací.

Pokud se budeme bavit o redefinici, musíme začít úplně na druhé straně. První je série otázek, která směřuje k tomu, co chceme, aby si čtenář z materiálu odnesl, co se má naučit, čemu potřebujeme, aby věnoval pozornost. Potom začneme pracovat s kombinací videa, interaktivních obrázků, testů, odkazů a hříček, které nám digitální formát nabízí. Výsledek se vůbec nebude podobat tomu, co bylo na začátku. Jednoduše proto, že jsme k přenosu informací nepoužili papír, ale multimédia a aplikace.

Cesta od substituce k redefinici je poměrně dlouhá. Důvodem je změna paradigmatu a úhlu pohledu. Knížky, které umíme vyrobit, se proto nepodobají oživlému manuálu ani klasickému eLearningu. Žijí vlastním životem a svého „čtenáře“ (v uvozovkách proto, že to již není jen čtenář) překvapují, vtahují do děje a učí tak, že si to učení se na první pohled ani neuvědomuje.


Ukázka z TED
Projekt, na kterém jsme spolupracovaliInspirovalo vás to? Kterým materiálem začnete ještě dnes?

TEAM Digital Solutions s.r.o.
Prvního pluku 320/17
186 00 — Praha 8
info@teamds.cz
IČ 04394399
DIČ CZ04394399